Đồng Ông Cộ nay nằm ở đâu ?

Đồng ông Cộ là một địa danh nổi tiếng của đất Sài Gòn – Gia Định xưa. Ngày nay ra khu vực gần chợ Bà Chiểu, hỏi Đồng Ông Cộ, người ta sẽ chỉ đến ngã ba Đồng Ông Cộ trên đường Bùi Đình Túy chỗ hẻm 67. Thực ra đồng ông Cộ, như tên […]

Continue Reading